Pošaljite upit

    Modul za Finansije

    Procom d.o.o Tuzla / Modul za Finansije

    Modul finansije se sastoji od više različitih modula. Zajedno čine kompletno programsko rješenje koje se preporučuje firmama kod kojih hotel posluje kao posebna firma. Svaki od modula se može kombinirati s drugim modulom prema potrebi. Svaki događaj se unosi samo jednom. Na primjer: nakon knjiženja fakture, automatski se podaci prebacuju u knjigu KIF, salda konti karticu kupca i kreira se nalog u glavnoj knjizi. Automatsko prebacivanje svakog podatka u potrebnu evidenciju može ubrzati rad s dokumentima i do nekoliko puta u poređenju sa klasičnim knjiženjima dokumenata. Što je veća količina podataka više će se vidjeti razlika između klasičnog i ovakvog načina rada. I kao pozitivna posljedica toga je dnevna ažurnost podataka koja poslovodstvu daje potrebne podatke za donošenje brzih poslovnih odluka.

    Nazad

    Developed by AAnicic